About: mille_larsen

Profile description

Lidt ligesom med kage, så har frugt en tendens til at forsvinde, når det er der. Det er bare det sundere end kagen. Men samtidig kræver det, at det er til rådighed. Det kan være svært at få det købt ind til derhjemme, for er der købt lidt for meget, så har det en tendens til at blive dårligt, inden det bliver spist. Hvilket igen får mange til at vælge frugten fra i deres hverdag. Det galt bestemt også ...

Jeg har egentlig ikke belæg for at udtale mig om det, men jeg gætter på, det er danskernes mest foretrukne frugter. Det er i hvert fald dem, der er mest populære her på vores arbejde, hvor vi har fået indført en frugtordning. To gange om ugen får vi leveret frisk frugt, der fordeles til alle vores afdelinger. Selv for en mindre virksomhed som vores, er vi lidt inddelt, men glæden ved frugt er en af de ting, som alle ...

I dag er der blevet sat stort fokus på, at arbejdspladser skal være sundere, og derfor har vi også lavet nogle tiltag her i vores virksomhed. For det første har vi sørget for, at vores kantine indeholder nogle sundere alternativer. Som noget andet har vi sørget for at investere i en frugtordning for de ansatte. Mange fordele Der er mange fordele ved at få en frugtordning på arbejdspladsen. For det første hjælper frugten med at slukke den lille sult, der kan ...

Sundhed er i centrum, når det kommer til dagens Danmark, men desværre er det mere eller mindre kun noget, der bliver sat fokus på i fritiden og ikke på arbejdspladsen. Det ville vi på min arbejdsplads gerne være med til at ændre. Derfor lavede vi en række tiltag, som skulle være med til at gøre arbejdspladsen sundere. Vi har eksempelvis sørget for, at der er sundere valgmuligheder i kantinen, at der er mulighed for, at de ansatte kan få ...

Frugt og grønt bliver omtalt en del i mottoer og i litteraturen. Det ses også i kunsten, men desuden er det en naturlig del af de flestes hverdag. Mange vil i hvert fald gerne have et stykke frugt i løbet af dagen. Vi havde foreslået en frugtordning og spurgte medarbejderne på forhånd, om det var noget for dem. Det helt store flertal takkede ja, men det viser sig, at alle benytter sig af ordningen, så den må siges at ...